Zamknij

Menu

D4D25873-F892-4891-A1C3-A2E5A53C9E35 Created with sketchtool. Menu

ZODIAK – praca konkursowa

O projekcie

Stan istniejący.

Otoczenie projektowanego pawilonu Zodiak jest przestrzenią kosmopolityczną, aktywną i spontaniczną. Bezpośrednia bliskość metra Centrum, Domów Towarowych Centrum, budynku Rotundy (który jest podstawowym miejscem spotkań mieszkańców Warszawy) oraz butików i kawiarni na ul. Chmielnej umiejscawiają projektowany plac w sercu aktywności miejskich. Teren stanowiący przedmiot projektu znajduje się w bezpośredniej bliskości dwóch ciągów komunikacyjnych. Oba pasaże przeznaczone są do ruchu pieszego, jednak występują pomiędzy nimi znaczne różnice. Ulica Chmielna to miejsce, które stwarza możliwość przechodniom do uczestniczenia w życiu miejskim: znajdują się na niej ogródki kawiarniane, ławki oraz zieleń miejska. Pasaż „Wiecha”, pomimo, iż wyłączono z niego ruch kołowy, nie stanowi przestrzeni przyjaznej przechodniom – nie zachęca do zatrzymania się, spotkań czy obserwowania życia ulicznego.

Założenia projektowe.

Celem niniejszej koncepcji jest stworzenie nowoczesnej i elastycznej przestrzeni publicznej, którą będzie można wykorzystywać w różny sposób. Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie miejsca, które stymulowałby nieplanowane i spontaniczne zachowania, przestrzeni, która umożliwi przechodniom zatrzymanie się i zachęci ich do przyglądania się, a może nawet przyłączenia się do aktywności miejskich. Scenę dla takich aktywności miejskich stwarza plac.

Plac ma za zadanie zachęcać ludzi do wejścia i pozostania na nim, jest miejscem spotkań, ale pełni również funkcje komunikacyjną. Zaprojektowana przestrzeń jest przedpolem pawilonu ZODIAK, punktem charakterystycznym, stanowiącym punkt zatrzymania dla osób przemieszczających się Pasażem „Wiecha”. Jest miejscem interakcji z innymi ludźmi oraz wypoczynku, zarówno dla mieszkańców okolicznych budynków, jak i dla przechodniów. Zaproponowany przez nas sposób zagospodarowania placu daje możliwość swobodnej aranżacji powstałej przestrzeni, wykorzystywania go w celu organizowania różnorodnych wystaw, happeningów czy targowisk.

Pokaż więcej

O projekcie

Stan istniejący.

Otoczenie projektowanego pawilonu Zodiak jest przestrzenią kosmopolityczną, aktywną i spontaniczną. Bezpośrednia bliskość metra Centrum, Domów Towarowych Centrum, budynku Rotundy (który jest podstawowym miejscem spotkań mieszkańców Warszawy) oraz butików i kawiarni na ul. Chmielnej umiejscawiają projektowany plac w sercu aktywności miejskich. Teren stanowiący przedmiot projektu znajduje się w bezpośredniej bliskości dwóch ciągów komunikacyjnych. Oba pasaże przeznaczone są do ruchu pieszego, jednak występują pomiędzy nimi znaczne różnice. Ulica Chmielna to miejsce, które stwarza możliwość przechodniom do uczestniczenia w życiu miejskim: znajdują się na niej ogródki kawiarniane, ławki oraz zieleń miejska. Pasaż „Wiecha”, pomimo, iż wyłączono z niego ruch kołowy, nie stanowi przestrzeni przyjaznej przechodniom – nie zachęca do zatrzymania się, spotkań czy obserwowania życia ulicznego.

Założenia projektowe.

Celem niniejszej koncepcji jest stworzenie nowoczesnej i elastycznej przestrzeni publicznej, którą będzie można wykorzystywać w różny sposób. Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie miejsca, które stymulowałby nieplanowane i spontaniczne zachowania, przestrzeni, która umożliwi przechodniom zatrzymanie się i zachęci ich do przyglądania się, a może nawet przyłączenia się do aktywności miejskich. Scenę dla takich aktywności miejskich stwarza plac.

Plac ma za zadanie zachęcać ludzi do wejścia i pozostania na nim, jest miejscem spotkań, ale pełni również funkcje komunikacyjną. Zaprojektowana przestrzeń jest przedpolem pawilonu ZODIAK, punktem charakterystycznym, stanowiącym punkt zatrzymania dla osób przemieszczających się Pasażem „Wiecha”. Jest miejscem interakcji z innymi ludźmi oraz wypoczynku, zarówno dla mieszkańców okolicznych budynków, jak i dla przechodniów. Zaproponowany przez nas sposób zagospodarowania placu daje możliwość swobodnej aranżacji powstałej przestrzeni, wykorzystywania go w celu organizowania różnorodnych wystaw, happeningów czy targowisk.

Szczegóły

Kategoria
Przestrzeń publiczna
Lokalizacja
Warszawa
Projekt
2015 R.

Galeria