Close

Menu

D4D25873-F892-4891-A1C3-A2E5A53C9E35 Created with sketchtool. Menu

Stopnica – praca konkursowa

About the project

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej Stopnicy – Praca konkursowa. III miejsce

Projekt obejmuje tereny przeznaczone do rewitalizacji – rynek miejski, targowisko, otoczenie Urzędu Gminy oraz obszar rekreacyjno – wypoczynkowy.

Architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej

Głównym założeniem projektowym było nadanie opracowywanym terenom ładu przestrzennego i zaproponowanie nowych rozwiązań opracowywanym terenom ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Zadaniem architektów krajobrazu było podniesienie jakości opracowywanych terenów poprzez spójne i funkcjonalne ich zagospodarowanie oraz wprowadzenie odpowiedniej roślinności.

Szczegóły na temat konkursu: Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Stopnicy.

Show more

About the project

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej Stopnicy – Praca konkursowa. III miejsce

Projekt obejmuje tereny przeznaczone do rewitalizacji – rynek miejski, targowisko, otoczenie Urzędu Gminy oraz obszar rekreacyjno – wypoczynkowy.

Architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej

Głównym założeniem projektowym było nadanie opracowywanym terenom ładu przestrzennego i zaproponowanie nowych rozwiązań opracowywanym terenom ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Zadaniem architektów krajobrazu było podniesienie jakości opracowywanych terenów poprzez spójne i funkcjonalne ich zagospodarowanie oraz wprowadzenie odpowiedniej roślinności.

Szczegóły na temat konkursu: Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Stopnicy.

Details

Category
Public space
Location
Stopnica
Project
2009 R.

Gallery