Stopnica – praca konkursowa

Dodano paź 5, 2013


Stopnica – praca konkursowa

<<< powrót do kategorii przestrzeń publiczna

<<< poprzedni projekt

 

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej Stopnicy – Praca konkursowa. III miejsce

Projekt obejmuje tereny przeznaczone do rewitalizacji – rynek miejski, targowisko, otoczenie Urzędu Gminy oraz obszar rekreacyjno – wypoczynkowy.

Architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej

Głównym założeniem projektowym było nadanie opracowywanym terenom ładu przestrzennego i zaproponowanie nowych rozwiązań opracowywanym terenom ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Zadaniem architektów krajobrazu było podniesienie jakości opracowywanych terenów poprzez spójne i funkcjonalne ich zagospodarowanie oraz wprowadzenie odpowiedniej roślinności.

Szczegóły na temat konkursu: Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Stopnicy.

Projekt: 2009 r.

Galeria: